הגנות פרויקטי גמר מכשור ובקרה 1/18

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: