הנחיות להפעלת המקרנים בכיתות

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: