השקת מעבדת ההינע החדשה במכללה הטכנולוגית רופין

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: