מפגש עם דיקאן הפקולטה להנדסה במכללת כנרת על האפשרויות לבוגרי הנדסאי גז טבעי לתואר ראשון 24.4.18

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: