סטודנטים במגמת מים יצאו לסיור לימודי במט"ש רעננה 30.3.2017

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: