הגנות פרויקטים- מכשור ובקרה 14.6.18

Additionally, paste this code immediately after the opening tag: