חדשות המכללה

יריד התעסוקה השנתי במכללה הטכנולוגית רופין
יום זרקור – חברת שברון מדיטירניאן לימיטד והמכללה הטכנולוגית רופין
סטודנטים במגמת הנדסה אזרחית (בנין) בתרגיל שדה
סיור לימודי במגמת הנדסת אזרחית – בנין באתר חברת שבירו בנתניה
סטודנטים במגמת הנדסאי אנרגיה וגז טבעי בסמינר אנרגיות מתחדשות בערבה
יום זרקור והשקת שיתוף פעולה – חברת TESLA והמכללה הטכנולוגית רופין
קורס חדש בפרזנטטיביות ועמידה מול קהל בהנדסאים רופין